Un*xové poznámky - multimédia

hromadné zpracování obrázků

# hromadny orez a konverze

for I in *.png; do echo $I; convert $I -crop 340x264+360+0 done/$I.bmp  ; done
# slouceni vsech BMP obrazku do jednoho "filmstripu" 
montage *bmp -geometry 340x261 -tile x1  out.png

kodovani videa

# prekodovani a preskalovani videa do zakladniho MPEGu
# -vf scale= -- preskalovani
# -sws -- algoritmus preskalovani

mencoder in.avi -of mpeg -ovc lavc -lavcopts vcodec=mpeg1video \
            -oac copy -vf scale=768:432 -sws 10 \
            -o out.mpeg
# video prehratelne na windowsech pomoci ffmpeg
# -b videobitrate
# -ab audiobitrate

ffmpeg -i src.avi -vcodec msmpeg4v2 -b 3000k \ 
         -acodec mp3 -ab 128k \
         output.avi

extrakce snímků z videa (AVI, MPEG)

# od pozice 01:40:00 sejmemez 7500 framu
mplayer video.avi -ss 01:40:00 -frames 7500 -vo pn

nahravani pro VoIP (GSM)

# nahrani zvuku
rec file.wav
# konverze mono Wav do gsm formatu (vcetne resamplovani)
sox file.wav -r 8000 file.gsm resample -ql 
# konverze stereo Wav do gsm formatu (vcetne resamplovani)
sox file.wav -r 8000 -c1 file.gsm resample -ql 

nahravani z TV pomoci mplayer/mencoder

# nahravani z TV, driver v4l2, kanal 2
# vystup do souboru tv.avi
mencoder tv:// -tv driver=v4l2:device=/dev/video0:input=2 \
     -o tv.avi -ovc lavc -oac lavc \
     -lavcopts acodec=ac3:vcodec=mpeg4:vbitrate=1800
 
comp/unix/multimedia.txt · Poslední úprava: 2009/02/18 19:58 autor: srerucha

TOPlist